Home / 2017 / April

Monthly Archives: April 2017

Xe hơi sẽ hiểu tài xế như con người

Với camera và phần mềm mỏng dấn phương diện khuôn phương diện cũng như danh thiếp chỉ căn số đâm trắc học khác, danh thiếp nhà đâm sản xe hơi đang chừng phương pháp cho việc cá nhân chủ nghĩa hóa áp giải nghiệm tài xế. Chiếc xe buổi nè …

Read More »

Samsung ra bản vá khẩn cấp cho Galaxy S8

Lỗi khó chịu trên Galaxy S8 lỡ đặt Samsung khắc phục. Cụ trạng thái, bản vá (có dung lượng có chửa tới 1 MB) sẽ tập hợp khắc phục khuyết điểm hệ trọng tới DQA (Data Quality Assessment – đơn trao thức điều khiển danh thiếp kết đấu Wi-Fi cụm …

Read More »