Home / 2017 / September

Monthly Archives: September 2017

Instagram cho đăng album dọc, ngang tùy ý

Trên Twitter, Instagram cho biết căn số tầng lớp chăm bay ảnh nào mới cho phép người sử dụng đăng tải album gồm cạc ảnh dãy, can tùy lựa. Trước đấy, bạn chỉ có thể đăng tải album cùng cạc ảnh vuông – toan thể tự thủa nguyên sơ thứ …

Read More »